Gode råd om brænde


Tørring af brænde

Man kan ikke regne med at købe alt det tørre brænde om efteråret, som man får brug for til vinteren.

Køb helst ind  i foråret, og lad det tørre hele sommeren.

Gode råd:

  1. Alt vores træ er fældet vinteren før.
  2. Brændet  saves og kløves hurtigst muligt. Kløvningen hjælper brændet til at tørre hurtigere, fordi vandet fordamper langsomt ud gennem træets bark.
  3. Brændet lagres bedst under halvtag sommeren over. I nøds- tilfælde kan en presenning bruges. Den beskytter brændet mod regn, og den holder også på fugten inde i brændestablen. Efter en sommer udendørs, er brændets vandindhold nede på 20 - 23 % afhængig af vejret, kløvning og brændelængde.
  4. Tag gerne brændet ind i stuen en uge før det skal bruges. I stuen kan brændets vandindhold bringes længere ned.

Opmåling af brænde

Stablet brænde måles i rummeter.

En rummeter savet og flækket brænde er den mængde træ som kan være i en stabel på 1 x 1 x 1 meter. Når vi vælger 5 skovrummeter savet og flækket brænde i 30 cm. længde,  fylder det derfor 3,0 - 3,5 stablede rummeter, idet vores omregningsfaktor er ca. 0,7 fra skovmeter til stablede meter. 

Træarternes egenskaber

Træart Rumtæthed
(kg tørstof/m3)

Kløvelighed

Bøg

580

3

Eg

570

2

Ask

570

3

Elm

565

4

Birk

540

4

ær (= ahorn)

500

3

Bjergfyr

490

4

Pil

460

2

El

440

2

Skovfyr

430

2

Lind

420

2

Gran og poppel

370

1

Tænd rigtig op i din Brændeovn, lær nyt om optænding. De nye konvektions ovne kræver også en anden optænding og vedligeholdese. Læs mere herunder

http://www.mst.dk/Borger/luft/Braendeovne/saadan_fyrer_du_fornuftigt/Fyr_lidt_ad_gangen.htm

 

 

Skov & Træ ApS


 

                              Til Forsiden