Skov og Træ

Gode råd om brænde

Tørring af brænde

Køb altid brænde i god tid og husk at brænde tørrer hurtigere i luftige omgivelser under tag.
Brænde fældet om vinteren, hvor træet har et lavt indhold af vand, gør det lettere at tørre, når du køber frisk brænde. Derfor er det bedst at købe det i vintermånederne og ikke for sent på foråret.

Gode råd:

Brændet saves og kløves hurtigst muligt.

Kløvningen hjælper brændet til at tørre hurtigere, fordi vandet fordamper langsomt ud gennem træets bark.

Brændet lagres bedst under halvtag sommeren over. I nødstilfælde kan en presenning bruges. Den beskytter brændet mod regn, og den holder også på fugten inde i brændestablen. Efter en sommer udendørs, er brændets vandindhold nede på 20 - 23 % afhængig af vejret, kløvning og brændelængde.

Tag gerne brændet ind i stuen en uge før det skal bruges.

Husk at Tørt brænde altid har godt af at blive taget indendørs da luftfugtigheden er højere om Vinteren og derved kan lave en fugtig overflade på brændet.

I stuen kan brændets vandindhold bringes længere ned.

Opmåling af brænde

Stablet brænde måles i rummeter.

En rummeter savet og flækket brænde er den mængde træ som kan være i en stabel på 1 x 1 x 1 meter. Når vi vælger 5 skovrummeter savet og flækket brænde i 30 cm. længde, fylder det derfor 3,0 - 3,5 stablede rummeter, idet vores omregningsfaktor er ca. 0,7 fra skovmeter til stablede meter.

Træarternes egenskaber

Træart Rumtæthed(kg tørstof/m3) Kløvelighed
Bøg 580 3
eg 570 2
Ask 570 3
Elm 565 4
Birk 540 4
Ahorn 500 3
Bjergfyr 490 4
Pil 460 2
El 440 2
Skovfyr 430 2
Lind 420 2
Gran og Poppel 370 1

Tænd rigtig op i din Brændeovn. Nyere konvektionsovne kræver også en anden optænding og vedligeholdese.


© 2022 - Skov & Træ Aps